Undersøgelser

Psykologiske undersøgelser


Psykologiske undersøgelser kan være relevante for både privatpersoner og offentlige myndigheder. Der er stor forskel på undersøgelsernes omfang og personlige indgriben, men i alle undersøgelsesforløb tilstræber jeg, at klienten oplever forløbet så skånsomt som muligt. Undersøgelser er et samarbejde imellem klient og psykolog, og jeg har fokus på, at klienten oplever en god relation og medinddragelse i hele forløbet.


Primært for privatpersoner:

  • Stressudredning
  • Intelligens- og kognitiv undersøgelse
  • Screening for ADHD/ADD


Primært for offentlige myndigheder:

  • Forældrekompetenceundersøgelse
  • Tilknytningsundersøgelse
  • Samspilsundersøgelse
  • Bred pykologisk undersøgelse

Tilgivelse


Der er sammenhæng mellem utilgivelighed og en lang række lidelser som fx depression, angst, stress og forhøjet blodtryk. Tilgivelse handler også om at tilgive sig selv.


LÆS MERE


Overspisning


Få hjælp til at komme ud af et mønster med overspisning. Lær kognitive, psykologiske teknikker, så du står stærkere, når du skal sige nej til fristelser.


LÆS MERE


Stresshåndtering


Stress skal tages alvorligt. En langvarig stresstilstand er både fysisk og psykisk skadelig.. Derfor bør stress forebygges såvel som behandles.


LÆS MERE