Undersøgelser

Psykologiske undersøgelser


Psykologiske undersøgelser kan være relevante for både privatpersoner og offentlige myndigheder. Der er stor forskel på undersøgelsernes omfang og personlige indgriben, men i alle undersøgelsesforløb tilstræber jeg, at klienten oplever forløbet så skånsomt som muligt. Undersøgelser er et samarbejde imellem klient og psykolog, og jeg har fokus på, at klienten oplever en god relation og medinddragelse i hele forløbet.


Primært for privatpersoner:

  • Stressudredning
  • Intelligens- og kognitiv undersøgelse
  • Screening for ADHD/ADD


Primært for offentlige myndigheder:

  • Forældrekompetenceundersøgelse
  • Tilknytningsundersøgelse
  • Samspilsundersøgelse
  • Bred pykologisk undersøgelse