Børn og unge

Børn & Unge

Trivsel i familien


Med speciale indenfor børn, unge og familier tilbyder jeg specialiserede indsatser, som er målrettet øget trivsel for barnet og den nære familie.


Her på siden kan du læse mere om.

INDIVIDUEL TERAPI TIL BØRN

Når et barn udviser problemadfærd, eller der på anden måde er bekymring for barnet, kan psykologhjælp være hjælpsom. Psykologforløbet kan afdække, hvordan barnet bedst hjælpes og medvirke til, at barnet kommer i større trivsel. Når børn er i terapi, vil forældrene som oftest blive inddraget i forløbet. 


Cool Kids / Chilled

Ved individuel behandling af angst hos børn og unge, tager jeg udgangspunkt i Cool Kids eller Chilled, som er manualbaserede forløb med høj dokumenteret effekt.

THERAPLAY

Theraplay er en legeterapi, som bruges til børn og unge, som har udviklings- eller adfærdsmæssige vanskeligheder. I terapien arbejdes der på at styrke barnets tilknytning, selvregulering, selvværd og selvtillid. Theraplay skaber igennem leg glædesfyldte oplevelser mellem barnet og dets omsorgsperson, og disse mødeøjeblikke skaber og styrker en følelsesmæssig relation imellem de to.


Theraplay hjæper også omsorgspersonen til bedre at kunne tolke barnets signaler og regulere dets adfærd. I terapien formidles der kærlighed, glæde og sikkerhed til barnet, hvilket giver barnet en følelse af tryghed og omsorg. Herigennem styrkes barnets selvopfattelse og evne til at skabe en sammenhængende og velfungerende hverdag.


I terapien er vi bogstaveligt talt helt nede på jorden. Guidet af psykologen laver vi små simple lege og aktiviteter siddende på gulvet. Fokus er på, at sessionerne skal være rare og sjove for alle.


Theraplay er primært for børn i 1,5 til 12 års alderen. Terapien kan dog også anvendes til teenagere og voksne, da der tages udgangspunkt i det følelsesmæssige udviklingsniveau og ikke den faktiske alder.


Jeg er certificeret i Theraplay ved The Theraplay Institute i Evanston, USA.

TRYGHEDSCIRKLEN (Circle of Security Parenting)

Tryghedscirklen er et træningsprogram til forældre, plejeforældre, kommende forældre og andre omsorgsgivere. Forløbet giver deltagerne større forståelse for deres børns signaler og behov, og de lærer, hvordan de effektivt hjælper barnet med at regulere sig. Programmet er et manualbaseret forløb, som bygger på tilknytningsteori og viden om vigtigheden af, at børn vokser op med en grundlæggende følelse af tryghed.


Tryghedscirklen hjælper omsorgsgivere til bedre at kunne:

  • forstå barnets signaler og følelsesmæssige behov
  • hjælpe barnet med følelsesmæssig regulering
  • understøtte sund udvikling af selvværd hos barnet
  • forstå egen rolle i barnets udvikling


Forløbet består af 8 undervisningsgange. I undervisningen lægges der op til diskusion og reflektion som tager udgangespunkt i en række videoklip af forælder-barn samspil, Tryghedscirklen er velegnet som gruppeforløb, men kan også gennemføres individuelt.


Jeg er uddannet i Circle of Security Parenting i London af Bert Powell, som er en af de tre forskere bag programmet. Jeg er certificeret ved Circle of Security International i Spokane, USA.

Story Stem Assessment Profile

Story Stem Assessment Profile (SSAP) er en struktureret metode til vurdering af et barns indre verden og kvaliteten af barnets tilknytning. SSAP undersøger barnets forventninger til og opfattelse af relationen til forældrene, og har specifikt fokus på at identificere børn, der har været udsat for omsorgssvigt og overgreb.


SSAP består af en række fortællinger, som præsenterer barnet for følelsesmæssigt udfordrende situationer og følelsesmæssige dilemmaer. Til at underbygge og illustrere fortællingerne bruges menneske- og dyrefigurer. 


SSAP er beregnet til børn i alderen 4 til 9 år.


Jeg er certificeret i SSAP ved The Anna Freud National Centre for Children and Families i London, England..

Børnepsykologiske undersøgelser

En børnepsykologisk undersøgelse har til formål at belyse specifikke aspekter hos barnet med henblik på at vurdere særlige behov for støtte eller afhjælpe barnets vanskeligheder. Undersøgelser udføres, når der er bekymring for barnets udvikling eller trivsel.


Undersøgelser kan have til formål at afdække barnets:

  • tilknytning
  • psykiske ressourcer og vanskeligheder
  • kognitive udvikling og funktionsniveau
  • følelsesmæssige og sociale udvikling


Undersøgelser omfatter en beskrivelser af barnets nuværende situation og en anamnese. Herudover indgår relevante tests og interviews.


Børnepsykologiske undersøgelser vil oftest kunne påbegyndes med det samme. Varigheden er fra 2 til 8 uger alt efter typen af undersøgelse.